Federatie Smelneklank logo.jpg

Privacyverklaring

Smelneklank hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Smelneklank houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Smelneklank zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beeld- en geluidmateriaal

Smelneklank of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens evenementen. Deze opnamen kan Smelneklank gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Smelneklank indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.

 

 

Laatste nieuws

Crescendo Midwinterconcert

 Crescendo Midwinterconcert


 

Solisten Concours 2024

Beste muzikant,

Op zaterdagmorgen 2 maart 2024 wordt het 2e solistenconcours van de federatie Smelneklank gehouden.

Dit solistenconcours vindt plaats in De Lawei in Drachten. De jury voor deze dag is in handen van Jappie Kuipers en Lies Braakman zal de deelnemers begeleiden op piano. Er zal vooraf op vrijdag 16 februari 2024 tussen 16.00 en 18.00 uur met de pianiste geoefend worden. 

Deelname voor dit 2e solistenconcours is gratis. Er is geen leeftijdsgrens aan de deelname, dus iedereen kan meedoen.

Op het aanmeldformulier zal ook de moeilijkheidsgraad (divisie) moeten worden ingevuld, vraag hiervoor je docent of dirigent. Het solistenconcours wordt uitgevoerd op basis van het UNISONO-reglement. Zie hiervoor de website van Smelneklank: www.smelneklank.frl

Houd er rekening mee dat je vooraf zowel een solopartij als een pianopartij moet inleveren!

's Middags 2 maart 2024 om 13.00 uur wordt er een play-in georganiseerd door De Lawei (Femke Wegter). Onder leiding van Ivo Kouwenhoven, zullen de muzikanten 3 muziekstukken instuderen en aan het einde van de middag een kort concert geven, waarbij de ouders/familie/etc. uitgenodigd worden.

Tijdsplanning:

10:00 – 12:00 Solistenconcours

13:00 – 16:30 Play-in
16:30 Concert

Je kunt je tot uiterlijk 16 januari 2024 aanmelden voor het solistenconcours en/of de play-in middels dit formulier: https://forms.gle/mQHZCc5YtamXdeiB7

Heb je vragen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

Apollo-Foarut Winterconcert

Apollo Foarut Kerstconcert

 


 

Kerstconcert Jeduthun

Jeduthun Opeinde Nijega kerstconcert 17 december 2023

 


 

Crescendo Kerst Sing-in 2023

Crescendo Kerst Sing in 2023