Federatie Smelneklank logo.jpg

Privacyverklaring

Smelneklank hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Smelneklank houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Smelneklank zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beeld- en geluidmateriaal

Smelneklank of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens evenementen. Deze opnamen kan Smelneklank gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Smelneklank indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.

 

 

Laatste nieuws

Kerstconcert SDG De Tike

SDG De Tike Kerstconcert 2022

 


 

Jubileum Concert Concordia

Jubileum Concert Concordia

 


 

Snertconcert Drachtster Harmonie

Zondag 20 november geeft de Drachtster Harmonie een ‘Snertconcert’ in de Doopsgezinde kerk. 

Eerst luisteren naar een gevarieerd muziekprogramma en na afloop gezellig nazitten met een kop snert.

Een prima combinatie met het koudere weer, toch?! Graag zien we jullie dan!

Aanvang: 14:30 uur

Locatie: Zuiderbuurt 26, Drachten

Entree: Gratis

Drachtster Harmonie Snert concert

 


 

Fanfare Apollo-Foarút viert jubileumconcert

Poster_jubileumkonsert_2.jpg

 Driemaal is scheepsrecht

Fanfare Apollo-Foarút viert jubileumconcert op zondag 20 november

OUDEGA/OPEINDE - Tot twee maal toe ging er een dikke rode streep door het jubileumconcert van fanfarekorps Apollo-Foarút. In 1970 fuseerden Apollo uit Opeinde en Foarút uit Oudega. Tijd voor een feestje. In 2020 gooide een coronalockdown roet in het eten en een jaar later ging er opnieuw een streep door het jubileumconcert. Op zondagmiddag 20 november 2022 is het dan eindelijk zover. Driemaal is per slot van rekening scheepsrecht.

Op zondagmiddag 20 november staat zalencentrum Op Dreef in Oudega in het teken van vijftig jaar fanfaremuziek. Uit ieder decennium speelt Apollo-Foarút een aantal stukken. Daarmee neemt het jubilerende fanfarekorps haar publiek mee op reis naar de jaren ’70 en komen ze noot voor noot terug in het hedendaagse tijdperk. Het korps onder leiding van dirigente Ria Fennema is er klaar voor. “Wy ha yn 2020 en 2021 ús generale rippetysjes hân, dus dit kear moat it slagje”, lacht voorzitter Sandra Hempenius.

Smeuïge anekdotes

Naast een muzikale trip down memory lane wordt het publiek ook getrakteerd op een aantal smeuïge anekdotes uit het roemrijke verleden. De notulenboeken van beide muziekkorpsen boden genoeg inspiratie voor een smakelijk verhaal, dat Tjitske Bruinsma tijdens het concert uit de doeken zal doen. Van de concourszenuwen in de beginjaren '70 tot en met het succes met het huidige jeugdkorps: alles komt aan bod.

Muzikale samenwerking met Marcel Smit

Voor haar jubileumconcert ging Apollo-Foarút op zoek naar een special guest om het concert extra luister te geven. Troubadour Marcel Smit bleek de ideale kandidaat. Samen met het korps zal hij deze middag een aantal nummers ten gehore brengen. Ook speelt Marcel tweemaal zijn eigen repertoire, voor en na de pauze.

Van harte welkom

Hierbij nodigt de jubileumcommissie iedereen van harte uit om aanwezig te zijn tijdens dit bijzondere jubileumconcert. “Wy hoopje dat famylje, âld-leden, donateurs en âld-dirigenten dit lêze en komme sille”, benadrukt voorzitter Sandra Hempenius. “Mei ús allen meitsje wy der in moai feest fan!”

De entree zondagmiddag 20 november is gratis. Het jubileumconcert begint om 15.30 uur. De deuren van zalencentrum Op Dreef in Oudega (de voormalige Skippersseal) zijn open vanaf 15.00 uur.

Apollo Foarut

 


 

Jeugdkorps XXL

 

IMG 20220621 WA0000